Ortaklar

DUYGU ACAR YÜCESOY
DUYGU ACAR YÜCESOY | MLB
Ortak Avukat
duygua@acarergonen.av.tr
EĞİTİM

Duygu Acar Yücesoy, İstanbul Özel Alman Lisesi’nden mezun olmasını takiben başladığı hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Hamburg’da bulunan Bucerius Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve WHU – Otto Beisheim İşletme Fakültesi’nden hukuk ve işletme lisansüstü derecesini (MLB) almıştır.

UZMANLIK

Duygu Acar Yücesoy’un ana faaliyet alanları şirketler ve ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, uluslararası ortaklıklar, sözleşmeler hukuku ve fikri mülkiyet hukukudur. Ayrıca yerli ve yabancı müvekkillerini hukuki ve ticari uyuşmazlıklar kapsamında arabulucular, devlet mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmektedir.

İstanbul Barosu üyesi olan Duygu Acar Yücesoy ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı bir patent ve marka vekili ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde kayıtlı bir arabulucudur.

YAYINLAR
 • The Role of Statutory Auditors in Joint Stock Corporations: A Comparative Study between Turkey and Germany: Approved Thesis, Bucerius Law School & WHU – Otto Beisheim School of Management, Germany, 2010.

 • Liabilities of Members of Board of Directors in Joint Stock Companies, International Law Office, April 2016.

 • Law on Mandatory Use of Turkish by Commercial Enterprises Still Applied, International Law Office , August 2016.

 • Attorney Obligation for Joint Stock Companies, International Law Office, August 2016.

 • Changes to Commercial Code aim to improve investment environment, International Law Office , September 2016.

 • New Law on Pledges over movable assests in commercial transactions, International Law Office, February 2017

 • Capital Contributions in joint stock companies, International Law Office, July 2017.

 • New Communique on signing articles of association before trade registries, International Law Office, February 2017.

Yabancı Dil

Duygu Acar Yücesoy İngilizce ve Almanca bilmektedir.

DUYGU ACAR YÜCESOY
DR. IUR. ONUR ERGÖNEN
Ortak Avukat
onure@acarergonen.av.tr
EĞİTİM

Onur Ergönen, İstanbul Özel Alman Lisesi’nden mezun olmasını takiben başladığı hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Yabancı Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü nezdinde yürüttüğü doktora çalışmaları neticesinde “Türk Tahkim Hukuku ve Türk Mahkemeleri’nin Milli ve Milletlerarası Tahkimdeki Rolü” başlıklı teziyle magna cum laude derecesiyle Doctor Iuris (“Hukuk Doktoru”) unvanını kazanmıştır.

UZMANLIK

İstanbul Barosu üyesi olan Onur Ergönen’in ana faaliyet ve uzmanlık alanı uyuşmazlık çözümüdür. Kendisi yerli ve yabancı müvekkillerini, başta şirketler ve ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, birleşme ve devralmalar, yerel ve uluslararası ortaklıklar, hava taşıma hukuku, iş hukuku, inşaat ve gayrimenkul hukuku olmak üzere hukukun birçok farklı alanında uyuşmazlıkların çözümüne yönelik yargılama süreçlerinde arabulucular, mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmektedir. Onur Ergönen ayrıca, müvekkillerine sayılanlar başta olmak üzere çeşitli hukuk alanlarında danışmanlık da vermektedir.

YAYINLAR

Onur Ergönen aşağıdaki makale ve tezlerin yazarıdır:

 • Türk Tahkim Hukuku ve Milli ve Milletlerarası Tahkimde Türk Mahkemeleri’nin Rolü (Almanca, Doktora tezi, 2013).

 • Milletlerarası Tahkim Kanunu Sonrası Hakem Kararlarının Milliyeti Meselesi: “Otorite Kanunu Kriteri’nin Sonu, LEGAL Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3 Sayı: 1, İstanbul 2014.

 • Air Transport Turkey Chapter; Getting The Deal Through, 2014 (Av. Barbaros Hayrettin Çağa ile birlikte).

 • Intellectual Property & Antitrust Turkey Chapter; Getting The Deal Through, 2013 and 2014 (Av. Ömer Yiğit Aykan ile birlikte).

 • 10. Yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı, LEGAL Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 2011.

 • Alman Federal Mahkemesi’nin 26.03.2009 tarihli “Küçük İşletme” Kavramı Hakkındaki Kararı’nın Türkçe Çevirisi, Sayı: 2009/1, İstanbul 2009 Sayı: 2009/1, İstanbul, 2009.

Yabancı Dil

Onur Ergönen Almanca ve İngilizce bilmektedir.