İş Hukuku

İşe alım ve işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi, bu bağlamda iş sözleşmeleri, işyeri yönetmelikleri, fesih bildirimleri ile sair ihtarnameler ve ihbarnameler de dahil olmak üzere işverenlerin ihtiyaç duyacağı her türlü hukuki belgenin hazırlanması, çalışanların performanslarının en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik hukuki yapıların kurgulanması ve istihdam stratejilerinin oluşturulması, keza toplu iş sözleşmelerinin müzakeresi ve bağıtlanması konularında oldukça deneyimli olan büromuz bireysel ve toplu iş hukuku alanında müvekkillerine her türlü hukuk hizmetini vermektedir.