İdare Hukuku

Acar & Ergönen müvekkillerine kamu kurumları ile olan hukuki ilişkileri kapsamında özellikle de Kamu Özel İşbirliği (PPP) projeleri, kamu ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devre ve benzeri farklı işletme modelleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeler çerçevesinde her aşamada tam kapsamlı şekilde danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz ayrıca, müvekkillerini, idari kurum ve mercilerle yaşanan uyuşmazlıklar kapsamında İdare mahkemeleri ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etme hususunda da zengin bir tecrübe ve bilgi birikimine de sahiptir.