27 Mar 2020

COVID-19 Pandemisi sebebiyle istisnalar dışındaki tüm yasal süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

Dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden; İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. 

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri; CMK’da düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler; HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler ise işlemeye devam edecektir.

Acar & Ergönen Avukatlık Bürosu

YAZAR

DR. IUR. ONUR ERGÖNEN

onure@acarergonen.av.tr
09 Şub 2019

Yeni haber başlığı

Yeni haber başlığı

Devamını Oku >>