Birleşme ve Devralmalar

Büromuz çok geniş bir sektör yelpazesinde şirket devralmaları, pay, malvarlığı ve işletme devirleri, birleşmeler, bölünmeler ile ortak girişimlere ilişkin olarak yerli ve yabancı şirketlere stratejik ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Rekabet hukuku ve vergi konularındaki bilgi ve deneyimlerimiz de bu konulardaki hukuki yaklaşım ve uygulamalarımızın etkinlik ve başarısını en üst seviyeye çıkarmaktadır.    

Büromuz ayrıca yabancı şirketler ile özel sermaye kuruluşları ve fonlara Türkiye’deki yatırımları kapsamında da hukuki destek vermektedir. Aynı şekilde Türk yatırımcıların yurt dışında yapmayı planladıkları yatırımlarla ilişkin olarak ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmet de yurt dışında işbirliği içinde bulunduğumuz hukuk büroları ve danışmanlık şirketleri ile yakın işbirliği içinde büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Öte yandan büromuz müvekkillerini birleşme ve devralmalar ile ortak girişimlerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü kapsamında mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmekte olup bu alan büromuzun temel uzmanlık alanlarındandır.