Vergi Hukuku

Büromuz vergi planlaması ve vergi ihtilaflarının çözümü hususunda müvekkillerine her türlü hukuki desteği vermekte ve bu konulardaki bilgi ve deneyimlerini birleşme ve devralmalar ve ürün ve hizmet tedariki ile ilgili olanlar başta olmak üzere çeşitli hukuki yapıların oluşturulmasında etkin bir biçimde kullanmaktadır.