İflas, Tasfiye ve Yeniden Yapılandırma

Büromuz ticaret şirketlerinin ve şirket topluluklarının iflas, tasfiye ve yeniden yapılandırması süreçlerinde müvekkillerine geniş bilgi birikimi ve tecrübesine dayalı olarak etkin hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca müvekkillerimizi söz konusu süreçlerin idari kurum ve yargı mercileri nezdindeki safhalarında da vekil sıfatıyla büyük bir başarıyla temsil etmekteyiz.