İcra Hukuku

Dava ve tahkim hizmetleri paralelinde özellikle şirketlerin alacaklarının tahsili alanında büyük öneme sahip olduğuna inandığımız İcra Hukuku alanında da yerli ve yabancı müvekkillerimize çok tecrübeli ve nitelikli bir ekiple hizmet sunmaktayız. Bu alanda müvekkillerimize gerek yüksek tutarlı alacakların tahsilinde hızlı ve etkin çözümler sunmakta gerekse toplu alacakların takip ve tahsili işlemlerini büyük bir başarıyla gerçekleştirmekteyiz.

İcra birimimizde bu alanda uzmanlaşmış avukatların yanı sıra icra takip uzmanları da görev yapmakta olup icra birimimiz gerekli teknolojiyle donatılmış bir çağrı merkezi ile entegre şekilde çalışmaktadır.